Ons leven speelt zich steeds meer online af en we zijn ons niet altijd bewust van de risico's die dit met zich meedraagt. Op zoek naar vriendschappen, liefde, seks of werk bevinden velen zich ook in een schemerige wereld van verleiding, gevaar en valse identiteiten. Je weet nooit waar het web van leugens toe zal leiden.

Mijn lijst Nieuwste aflevering

Seizoen 6